Vores berøringsangst for sorg koster på bundlinjen!


Så har du råd til at lade være med at gøre noget?

”Sorg* i dag er det, som stress var for 5 år siden” Det sagde en skøn kollega til mig i dag, og hun har HELT ret. Når man som jeg har en ydelse, der går ud på at hjælpe folk gennem sorg via et struktureret forløb, så løber jeg hele tiden ind i ”Uha – det er for privat” – og det bliver så brugt som forklaring på, hvorfor virksomheden ikke vil tilbyde kom-gennem-sorgen-forløb for deres medarbejdere.


Og det til trods for, at når man er i sorg, så fungerer ens hjerne ikke så godt:

  • Man har nedsatte analytiske evner

  • Man kan ikke fokusere lige så godt, som man plejer

  • Man har koncentrationsbesvær

  • Mange oplever, at de går rundt i en ”glasklokke” og ikke er helt til stede.

Dvs. præcis som ved stress, alkoholmisbrug eller andet så fungerer man nedsat.


Sorg er en alvorlig tilstand, der påvirker andre end privatsfæren:

  • Er ens ægtefælle død, har man en 93% forøget risiko for at blive involveret i et alvorligt færdselsuheld

  • Selvmordsraten for efterladte ægtefæller stiger med 242%

  • 10% af medarbejderne i en virksomhed vil på et givet tidspunkt være påvirket af sorg på en måde, så de ikke fungerer så godt, som de kunne.


Sorg er dyrt – men der kan gøres noget

Og det er rigtigt, at sorg berører privatlivet – præcis som alkohol, rygning, stress og andre ting OGSÅ berører privatlivet. Men det berører altså også arbejdslivet – og det berører en virksomheds bundlinje:

  • Mister virksomhedens leder sin ægtefælle eller et barn, så viser undersøgelser, at virksomhedens omsætning falder 20-25% det følgende år. Det påvirker altså medarbejdere og medarbejderes økonomi. Så grænser det til at være uansvarligt ikke at få bearbejdet sin sorg hurtigst muligt.

  • Kompliceret sorg koster årligt det danske samfund 3,4 milliarder – og 10-15 % af sorgtilfælde vurderes til at være komplicerede. Så kan du selv gange op.

  • Sorg ligger ofte bag diagnoser som fx depression (der er sågar kommet en decideret diagnose på: Kompliceret sorg), ADHD og PTSD.

Så nej, sorg er ikke kun privat – det er en i øvrigt helt normal menneskelig følelse, der også påvirker dit produktionsapparat og din bundlinje. Og derfor skal du tilbyde hjælp til enten dig selv eller dine medarbejdere.


*Og sorg er alt muligt andet end dødsfald: Det kan være skilsmisse, brud, konkurs, fyring, ufrivillig abort, flytning - i alt er der over 40 forskellige livsbegivenheder, der giver sorg.

Ring 26 18 61 90 og hør, hvad du kan gøre

37 visninger0 kommentarer

Mette Hvied Lauesen • Industriparken 4 • 2750 Ballerup • +45 26 18 61 90 • mhl(a)slipsorgen.dk • CVR: 27531385 • Bankkonto: 9070 1629896046 • OBS: Forløb betales forud
Postadresse: Sommerbuen 37, 2750 Ballerup